Kraina Magii

EDUKACJA MAŁEGO CZŁOWIEKA

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Polska Podstawa Programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej – przygotowanie dzieci do szkoły podstawowej. Realizujemy pełny zakres edukacji przewidziany przez MEN.

Edukację przedszkolną opieramy na programach wydawnictwa WSiP “PLANETA DZIECI” dla trzylatków i “PLAC ZABAW” dla dzieci starszych. 

Planeta dzieci to nowy cykl do wychowania przedszkolnego, zbudowany wokół idei wychowania przez wartości. Częścią cyklu jest Kącik Dobrego Startu według prof. M. Bogdanowicz – program wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci. Ćwiczenia w cyklu wspierają rozwój społeczny, kształtują umiejętności matematyczne i rozwijają motorykę małą.

Plac zabaw to nowoczesny cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu. Cykl kierowany jest do nauczycieli poszukujących spójnej koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nauczycieli, dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata.

Stosujemy innowacyjne metody dydaktyczne, które wspierają zrównoważony rozwój dzieci. Pozwalają one na zwiększenie efektywności nauki oraz sprawiają, że zajęcia są atrakcyjne i ciekawe dla maluchów.

Używamy różnorodnych metod: glottodydaktyki, pedagogiki zabawy, Carla Orffa, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz “Dziecięcej matematyki” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

ZAJĘCIA DODATKOWE

dla wszystkich przedszkolaków; w cenie czesnego

Obraz1

Genibot to niezwykle uniwersalny, wyposażony w wiele funkcji robot edukacyjny do nauki programowania. Otwiera dzieciom drzwi do świata nowoczesnej technologii w nurcie STEAM (science, technology, engineering, art, maths). 

Zachęca do eksperymentowania i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Praca z robotem to ogromne korzyści dla dziecka oraz świetna zabawa, która rozwija kompetencje takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie. Ułożony przy pomocy kart do kodowania program pozwala wprowadzić robota w ruch i sprawić, żeby wykonał wybraną sekwencję poleceń albo nawet coś narysował. Dzięki temu dzieci miały możliwość poznania podstawowych konstrukcji programistycznych. Dzieci układały karty do kodowania, następnie zaczytywały je robotem, w ten sposób wprowadzały robota w ruch, zmieniały barwę diod, programowały wydawanie dźwięków, a nawet sprawiały, że Genibot poruszał się i rysował figury geometryczne.

Zajęcia z kodowania z wykorzystaniem mat edukacyjnych w ramach ogólnopolskiego programu Uczymy dzieci programować.

 • formułowanie problemów,
 • rozwijanie umiejętności planowania,
 • zbieranie danych,
 • rozkładanie na części,
 • rozpoznawanie schematów,
 • abstrahowanie i tworzenie modeli,
 • tworzenie algorytmów,
 • wykrywanie i diagnozowanie błędów,
 • zrozumiałe i skuteczne komunikowanie się,
 • ocenianie,
 • wyciąganie wniosków;

Matematyka w zabawie to najlepszy sposób na naturalne przyswojenie podstaw z tej dziedziny nauki. Wystarczy od najmłodszych lat uczyć dziecko porównywania, klasyfikowania i orientacji przestrzennej, aby pokazać mu, że matematyka potrafi być przyjemną i ciekawą zabawą. Na zajęciach nie uczymy liczenia, ani terminologii matematycznej, kształtujemy nawyki  logicznego myślenia poprzez spostrzeganie i klasyfikowanie przedmiotów czy zjawisk oraz stosunków między nimi istniejących. Dzieci wykorzystują niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne stworzone przez siebie w przedszkolu lub przyniesione ze spaceru.

 • orientacja przestrzenna,
 • rytmy,
 • kształtowanie umiejętności liczenia,
 • rozwój operacyjnego rozumowania,
 • mierzenie długości,
 • klasyfikacja,
 • wagą i sens ważenia
 • mierzenie płynów
 • intuicje geometryczne
 • konstruowanie gier

W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie.

Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z sytuacją mówienia. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń przynoszących najlepsze efekty.

Specjalista logopeda na początku każdego roku przedszkolnego przeprowadza badania przesiewowe, wskazując rozwiązania korygujące. Wszystkie dzieci uczestniczą w grupowych zabawach logopedycznych. Na prośbę rodziców umożliwiamy terapię indywidualną w godzinach pracy przedszkola.

W KRAINIE MAGII dzieci otaczane są opieką sprawowaną przez doświadczonego psychologa, który: realizuje indywidualną obserwację diagnostyczną, prowadzi konsultacje z nauczycielami oraz rodzicami, współtworzy systemy motywacyjne funkcjonujące w przedszkolu, uczestniczy w procesie opracowywania arkuszy obserwacyjnych
i diagnozy dzieci za ich pomocą, przede wszystkim jednak prowadzi grupowe zajęcia ogólnorozwojowe według programu autorskiego, których tematyka dotyczy emocji i zagadnień społecznych.

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania
z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej oraz korekcyjnej realizowane w KRAINIE MAGII, wpływają na sprawność fizyczną naszych dzieci oraz korygowanie złych nawyków związanych z nieprawidłową postawą czy płaskostopiem.

Gimnastyka korekcyjna jest skierowana głównie do dzieci w wieku przedszkolnym nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego, Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa – leczenie wchodzą w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej
w programach wychowania przedszkolnego.

Zajęcia taneczne (taniec towarzyski i nowoczesny) zwiększają świadomość własnego ciała, poprawiają koordynację, wzmacniają kondycję, rozwijają mięśnie i uelastyczniają ciało. Pozwalają zgromadzić pozytywną energię jednocześnie korygując postawę
i ucząc elegancji ruchów.

Taniec jest sposobem wyrażania siebie oraz okazywania swoich uczuć i emocji. Raz w tygodniu przedszkolaki z KRAINY MAGII tańczą pod okiem profesjonalnego instruktora ze szkoły tańca towarzyskiego Shape Academy.

Prowadzone przez instruktorów z klubu CHOJRAK ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie zabaw. Uczą podstaw gimnastyki, sztuki miękkiego upadania, uodparniają ma kontakt cielesny, uczą współpracy, pomagania sobie i wzajemnego szacunku. Od lat ulubione zajęcia naszych przedszkolaków.

 

Kurs j. hiszpańskiego realizowany przez doświadczonych lektorów szkoły językowej speak:art w oparciu o autorskie programy nauczania dla przedszkolaków.

 • kurs dla dzieci 3-6 letnich,
 • bogactwo materiałów – piosenki, fiszki, gry, nagrania audio,
 • małe grupy do 8 osób, 
 • zajęcia 30-40 min.,
 • 2 x w tygodniu, 8 x w miesiącu,

Multimedialny kurs językowy „Piccolo e forte” dla dzieci młodszych, zainspirowany ścisłym rozwojem poznawczym i komunikacyjnym małych dzieci, motywującym podejściem skupiającym się na piosenkach, grach i twórczości, aby zmaksymalizować przyjemność i poprawić naturalny proces uczenia się.

 • pierwszy kontakt z j. włoskim – w mowie,
 • kurs dla dzieci 3-6 letnich,
 • zabawne przygody 5 postaci różnych narodowości,
 • bogactwo materiałów – piosenki, fiszki, gry, nagrania audio,
 • zajęcia 30-40 min.,
 • 2 x w tygodniu, 8 x w miesiącu,

To fantastyczne połączenie kreatywnej zabawy z wtajemniczeniem w możliwości, jakie dają programowanie oraz elektronika. Uczestnicy zajęć  uczą się podstaw logicznego myślenia oraz samodzielnego wyciągania wniosków, co ułatwia naukę, a w późniejszym wieku przyswajanie języków programowania.

 • kurs dla dzieci od 6 r.ż.,
 • złożone zestawy klocków, pozwalające budować roboty i konstrukcje, które po podłączeniu do komputera lub tabletu i zaprogramowaniu wprawiane są w ruch.
 • zajęcia 30-40 min.,
 • 1 x w tygodniu, 4 x w miesiącu,

Zajęcia prowadzone przez dyplomowanych instruktorów tańca szkoły Shape Academy.

Oprócz nauki tańca zapewniają pozytywne ukierunkowanie nadmiaru energii, wypracowywanie odpowiedniej sylwetki, poprawienie procesów przyswajania wiedzy, wyrabiania umiejętność koncentracji uwagi, wewnętrznej dyscypliny oraz umiejętność współpracy i namiastkę poczucia estetyki i elegancji.

 • kurs dla dzieci 3-6 letnich,
 • zajęcia 30-40 min.,
 • 1 x w tygodniu, 4 x w miesiącu,

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

zajęcia dodatkowo płatne

CHCESZ ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA? TO PROSTE! 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!