Kraina Magii

o nas

zrozumieć potrzeby dziecka

Tworzymy ciepłą i twórczą atmosferę, która wzmacnia samoocenę, wpaja podstawowe wartości moralne, zachęca do interakcji społecznych i wzbogaca świadomość świata natury i kultury. Jesteśmy ciepłą i kochającą społecznością przedszkolaków, nauczycieli i rodziców, którzy inspirują wyobraźnię i kreatywność każdego dziecka.

PRACUJEMY BY ZROZUMIEĆ
I ZASPOKOIĆ POTRZEBY TWOJEGO DZIECKA

Zapewniamy innowacyjne, przyjazne i stymulujące środowisko, w którym dzieci rozwijają niezależność, pewność siebie i pozytywne poczucie otaczającego świata. Nasz program nauczania ma na celu zaangażowanie dzieci w doświadczenia, które poprawiają kompetencje językowe, umiejętności czytania i pisania, muzykę, ruch, sztukę i socjalizację. Poprzez zabawę wspierane są wszystkie obszary rozwoju.

co nas wyróżnia

MISJA i WIZJA

DZIECI SĄ NAJWAŻNIEJSZE

Misja

W środowisku opartym o szacunek i życzliwość staramy się wpierać indywidualny rozwój każdego dziecka i zapewnić mu swobodną przestrzeń dla jego naturalnej kreatywności.

Wizja

Nasza wizja dzieciństwa opiera się na założeniu, że każde dziecko powinno otrzymać możliwie najlepszą edukację.

Filozofia

Wierzymy, że zrównoważone podejście kierowane przez nauczyciela stanowi doskonałą podstawę edukacyjną.

przygotujemy twoje dziecko do szkoły

POCZUJ RÓŻNICĘ

To, co stanowi o jakości naszego przedszkola, to założenia, na których realizacji skupiamy się w naszej pracy.
Poznaj nasze priorytety.

Nauka przez doświadczenie

Pomagamy dzieciom poznawać otaczający świat w inny, namacalny sposób, aby odkrywały to, co ma dla nich znaczenie zarówno w danej chwili, jak i w przyszłości.

Współpraca

Dzielenie się doświadczeniami i wspólne szukanie nowych rozwiązań prowadzi do większego poczucia więzi oraz znaczących doświadczeń edukacyjnych.

Rozwój społeczny

Sukces edukacyjny dziecka w dużej mierze zależy od rodzin, wychowawców i rówieśników. To oni kształtują małego człowieka i od nich zależy jego samoocena.

Zabawa

Zabawa swobodna jest podstawową aktywnością dziecka w wieku przedszkolnym i celem samym w sobie.